Meny
 
Tomten på Torp

Tomten på Torp

Torps tomte ger ringar på vattnet långt efter jul. I år liksom förra året sköts tomtestugan av Rotary. Som tack skänker Torp köpcentrum 2 källor till projektet rent vatten.

Rotarys Läkarbank har i samarbete med Uddevalla Skansen Rotaryklubb, Uddevalla Byfjorden Rotaryklubb, Ljungskile Rotaryklubb och Trollhättan Rotaryklubb projektet Rent vatten och det har pågått sedan 2005. I genomsnitt har fyra skyddade källor om året överlämnats till bybornai Kenya (t.o.m. 2017 ger detta 49 källor och ca 60 000 människor).

 

En skyddad källa kan ge rent vatten till flera hundra hushåll, ett par tusen människor, skolor och husdjur

  

 

                                                                        

Problemet

 

Vattnet i de naturliga vattenhålen förorenas av att djur trampar upp och förorenar marken kring vattenhålen. Dessutom gör förmultnade växter att vattenhålenslammar igen och det blir svårt att hämta vatten. Vattnet blir otjänligt för både människor och djur. Förorenat vatten gör att människorna kan bli sjuka i främst diarrésjukdommar men även bakterie-, virus- och parasitsjukdommar .

 

Lösningen  på problemen är en skyddad källa

 

Metoden går ut på att bygga ett filter som vattnet pressas igenom av marktrycket.Inga mekaniska hjälpmedel behövs. Ett vattenhål grävs ur. En mur byggs i framkanten och hålan fylls med grus och sten. En plastfolie täcker detta filter. Jord och sand läggs ovanpå och växter planteras för att hindra erosion.

 

Området runt källan stängslas för att hindra förorening av betande djur. Man gjuter en trappa som leder ned till tappstället. Genom muren leder ett rör det renade vattnet ut till tappstället. Detta är placerat ca 50 cm ovan mark för att hinkar och dunkar enkelt ska kunna fyllas med rent vattnet.

 

Byborna utbildas i skötsel och hygien av källan innan den lämnas över i dess vård

 

Vill du vara med och bidra till Rotarys projekt Rent vatten kan du swishas till

123-48 430 25. Märk med "Kenya".

Pengarna går direkt in i projektet - utan mellanhände

Senast ändrat - 12 december 2018