Meny
 
Barncancer

Ljusmanifestation mot barncancer

Den 15 februari 2019 är det internationella barncancerdagen. Då uppmärksammas barn med cancer världen över, så även på Torp köpcentrum.

I Sverige tänder vi ljus den 15 februari för att hedra alla barn som någon gång drabbats av cancer och för att sätta ljuset på barncancerfrågan. På Torp köpcentrum kommer det vara en ljusmanifestation mot Barncancer utanför Hem & Fritidshuset kl 17-19 den 15 februari.

 

Idag överlever 80% av de drabbade barnen, men det räcker inte. Barncancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige för barn i åldern 1-14 år.

Barncancerfonden samlar in pengar för att förebygga och bekämpa cancersjukdomar hos barn och arbetar för en bättre vård- och livssituation för cancerdrabbade barn och deras familjer. Huvuddelen av deras insamlade medel används för att finansiera forskning inom barncancersjukdomar. Samtidigt behöver de arbeta aktivt med råd- och stödinsatser till drabbade och deras familjer, samt öka kunskapen och medvetenheten kring barncancer.

Idag är Barcancerfonden den största finasiärer kring forskning av barncancer i Sverige. Vill du vara med och bidra?

 

Läs hur du kan vara med och bidra på Barncancerfondens hemsida

Senast ändrat - 13 februari 2019