Meny
 
Hummerpremiär

foto Cred Roger Borgelid

Hummerpremiär

24 september är det hummerpremiär, en höjdpunkt för alla fiskare på Västkusten.  Innan morgonssolens första strålar når vattenytan bär det av ut till havs. Hummerfiske är en turistattraktion som ökar på Västkusten och det finns flera aktörer utefter den Bohuslänska kuststräckan som erbjuder guidade turer för hummerfiske. Men oavsett om du är yrkesfiskare eller fritidsfiskare måste du följa reglerna för hummerfiske.

Hummerfiske – regler för 2018

Nya regler för hummerfisket infördes 2017. Detta för att beståndet ska få möjlighet att växa till sig. Premiär för hummerfisket 2018 är den 24 september kl. 07.00, fritidsfiskare får fiska fram till och med den sista november och yrkesfiskare fram till och med den sista december.

När du fiskar efter hummer får du bara använda hummertina. Får du hummer i något annat redskap måste du genast släppa tillbaka den i havet. En hummertina ska ha minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 60 millimeter placerade i den nedre kanten av varje rums yttervägg. Vid fritidsfiske efter hummer får sammanlagt högst 6 hummertinor användas samtidigt. Den som fiskar med fiskelicens får ha högst 40 hummertinor.

 

                           hummerfiske 

                              Foto Cred Madelein

 

Märk dina redskap och sump korrekt

Redskap ska utmärkas med kula eller cylinder med färgen röd, orange, gul eller vit. En kula ska vara vara klotformad med en minsta diameter på 15 centimeter och en cylinder ska vara minst 20 centimeter lång och ha en diameter på minst 6 centimeter. Man kan även använda sig av vakare, men den får inte vara röd eller grön. Av märkningen ska det framgå vem som använder redskapet genom namn och adress eller namn och telefonnummer eller särskilt registreringsnummer som du får av länsstyrelsen. Du som fritidsfiskar ska också märka med stora bokstaven F.

När du håller hummer i sump så ska även sumpen vara märkt genom namn och adress eller namn och telefonnummer eller särskilt registreringsnummer som du får av länsstyrelsen. Om fisket sker med fiskelicens ska du märka sumpen med fartygets distriktsbeteckning.  Du får inte hålla hummer i någon form av sumpningsanordning från den 10 maj och fram till hummerpremiären varje år.

 

                                                     hummer 

                                                    Foto Madeleine Landley

Storlek

För hummer gäller minimimåttet 9 centimeter, mätt från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen (så kallad carapaxlängd).Om carapaxlängden på hummern inte uppgår till 9 centimeter ska den genast släppas tillbaka i havet. Du får inte fiska efter hummer med yttre rom. Om du fångar en rombärande hummer ska du genast släppa tillbaka den i havet.

 

Läs mer om hummerfiske på Hav & Vatten

Bilder från Mediabanken Västsverige

Turism www.vastsverige.com/bohuslan/

Senast ändrat - 24 september 2018

Relaterade butiker

biltema logo
Cerveras Logga
coop logo