Meny
 
En flicka är född

En flicka är född

När du slår in ett paket på Torps inslagningsstationer bjuder vi dig på inslagningen. Vår önskan är att du istället bidrar med en slant till Svenska kyrkans projekt "En flicka är född" 

Den 15-16 dec kl 11-17, 21 dec kl 12-19 samt 22-23 dec kl 11-17 är dessa diskar bemannade och du får hjälp att slå in dina klappar. Övrig tid är det självservice.

Kampanjen en flicka är född

 

Vi kan aldrig acceptera att flickor föds in i förtryck och orättvisor – bara för att de är flickor. Att fattigdom och normer gör att flickor får sämre möjligheter till utbildning, sjukvård eller försörjning. Att de utsätts för sexuellt våld, tvångsgifte eller könsstympning. Eller att flickor får äta sist och minst.

 

Det är en ständig kamp om liv och död, som vi måste ta tillsammans. I årets julkampanj har vi den stora möjligheten att tillsammans kämpa för att ingen flicka ska hotas, utnyttjas eller kränkas.

 

Fem rättigheter för världens flickor

 

Svenska kyrkans internationella arbete stödjer projekt över hela världen för att stärka flickors rätt till god hälsa,värdighet och makt över sitt eget liv. I arbetet fokuserar vi särskilt på fem avgörande rättigheter.

 

Trygghet & försörjning

Hälsa & sjukvård

Utbildning

Mat & vatten

Rätten till sin kropp

 

Läs mer om årets kampanj på

https://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/julkampanjen

Senast ändrat - 11 december 2018